Novinarnica uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA NOVINARNICA USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 • Telenor će pružati Servis na osnovu ugovora zaključenog između Telenora i privrednog društva ETO System d.o.o. Beograd;
 • Da bi korisnik pristupio Servisu mora da ima aktivnu internet konekciju;
 • Prihvatanje ovih Uslova korišćenja je preduslov za registraciju korisnika na Servis;
 • Roming internet saobraćaj, ukoliko se Servisu pristupa preko Telenor mreže, nije obezbijeđen i biće naplaćen po važećoj tarifi;
 • Aktivacijom Servisa svi korisnici dobijaju 10 GB, dodatnog internet saobraćaja za korišćenje Servisa na mjesečnom nivou dokle god je Servis aktivan. Dodatni internet saobraćaj se može iskoristiti isključivo za korišćenje Servisa. Postpejd korisnici Dodatni internet saobraćaj mogu iskoristiti u toku kalendarskog mjeseca, a pripejd korisnici u toku 30 dana od dana aktivacije Servisa. Nepotrošeni internet saobraćaj se ne prenosi u sljedeći mjesec;
 • Cijena aktivacije Servisa za korisnike Telenora je regulisana važećim Cjenovnikom Telenora, koji je dostupan na sajtu www.telenor.me;
 • Servis će za korisnike Telenora biti aktivan od 11.12.2014. godine;
 • Korisnici će moći da aktiviraju Servis preko sljedećih kanala:
 • Preko aplikacije Moj Telenor;
 • Web portala Moj Telenor.
 • Preduslov za aktivaciju Servisa je da Korisnik bude registrovan na web portalu Moj Telenor. Lozinka i korisničko ime koje Korisnik koristi na web portalu Moj Telenor će se koristiti za pristup Servisu
 • Telenor ne snosi odgovornost ukoliko internet saobraćaj bude naplaćen, ukoliko korisnik koristi bilo koji vid pristupa internetu, a prethodno nije pravilno aktivirao Servis u skladu sa uputstvima Telenora;
 • Internet saobraćaj podrazumijeva kontinuirani protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje Servisa;
 • Telenor zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja Servisa privremeno djelimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja Servisa;
 • Ukoliko korisnik pristupa Servisu preko druge mreže, (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), Telenor neće obezbijeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
 • Telenor može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom Servisa i pružanja informacija o Servisu;
 • Korisnik je obavezan da zaštiti i čuva sigurnim svoje pristupne podatke i da odmah obavijesti Telenor o svakoj neovlašćenoj upotrebi Korisnikovog korisničkog imena i/ili lozinke i/ili drugoj povredi sigurnosti;
 • Korisnik je isključivo odgovoran za korišćenje lozinke. Ukoliko Korisnik otkrije lozinku ili bilo koju drugu informaciju u vezi svog naloga trećim licima, Korisniku se preporučuje da odmah izmijeni lozinku.

 

Korisniku je posebno zabranjeno:

 • Da izabere ili koristi identitet ili lozinku trećih osoba sa namjerom da se predstavi kao ta osoba;
 • Koristi ime nad kojim je titular prava neko treće lice;
 • koristi identitet Telenora ili Novinarnice po svom sopstvenom nahođenju, koje može biti smatrano kažnjivim ili neprimjerenim.


Od 31.12.2017. servis Novinarnica više neće biti dostupan.