Telenor porodica uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA TELENOR PORODICA USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

Kome je dostupna usluga Telenor porodica?

 
Postpejd korisnik Telenor mobilne mreže može na svom pretplatničkom broju da aktivira „Telenor Porodica“ ponudu ukoliko kumulativno ispunjava sljedeće uslove:
 
Da je fizičko lice i da ima aktivan postpejd broj na jednom od paketa:
 • Prenesi i Surfuj S, M, L, XL, XXL
 • Play+ 1, Play+ 2, Play+ 3
 • Play+ Solo, Duo, Trio
 • Premium
 • Prenesi i Surfuj+ S, M, L, XL, XXL
 • Prenesi Play+ S, M, L, XL
 • Premium+
 • Prenesi i Dopuni
 • Sekunda

Ponuda „Telenor Porodica“ ne zahtijeva ugovornu obavezu, nije vemenski ograničena i korisnik će moći da je koristi dokle god ispunjava definisane uslove za korišćenje ponude.
 
Ponudu „Telenor Porodica“  korisnik može aktivirati i ako na svom broju ima aktivnu ugovornu obavezu na osnovu kupovine uređaja. Članovi „Telenor Porodica“ grupe imaju mogućnost kupovine telefona uz tarifni paket ili na rate u skladu sa postojećim pravilima Telenora za kupovinu uređaja.

 

OPIS PONUDE


Postpejd korisnici, koji ispunjavaju uslove za aktivaciju „Telenor Porodica“ promocije imaju mogućnost da iniciraju i kreiraju „Telenor Porodica“ grupu od 3, 4 ili 5 članova i dobiju sljedeće benefite na svom pretplatničkom broju kao i na pretplatničkim brojevima koji su deo grupe i to:

 • 30%, 40% ili 50% dodatnog saobraćaja iz paketa (MB, poruke i minuti ka svim mrežama u nacionalnom saobraćaju), u zavisnosti od broja članova u „Telenor Porodica“ grupi (3, 4 ili 5). 
 • Neograničene pozive i poruke u nacionalnom saobraćaju između članova „Telenor Porodica“ grupe bez tarifiranja i trošenja saobraćaja iz tarifnih paketa.
 • Mogućnost prenosa nepotrošenog dodatnog internet saobraćaja, kao i nepotrošenog internet saobraćaja iz tarifnog paketa na pretplatničkom broju na kome je aktivirana ponuda, između članova „Telenor Porodica“  grupe. Internet saobraćaj iz tarifnog paketa je moguće prenositi između članova „Telenor Porodica“ grupe u vremenskom periodu u kom korisnik ima pravo da potroši internet saobraćaj u skladu sa uslovima tarifnog paketa.
 
Naknada za korišćenje „Telenor Porodica“ ponude iznosi  1,5 eur mjesečno (sa PDV-om) za svaki pretplatnički broj koji je član „Telenor Porodica“ grupe, i naknada će biti iskazana na računu za pružene usluge na svakom od pretplatničkih brojeva. Naknda se naplaćuje od momenta uvezivanja u grupu dokle god je pretplatnički broj član „Telenor Porodica“ grupe.  Naknada za korišćenje se vrši u punom iznosu nezavisno od datuma u mjesecu kada je inicirana aktivacija ili deaktivacija „Telenor Porodica“ grupe.
 

Pravila korišćenja

Aktivacija i deaktivacija promocije

Administracija Telenor porodica grupe