Twitter uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA TWITTER USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 
 • Da bi korisnik pristupio Twitter servisu mora da ima aktivnu internet konekciju;
 • Prije registracije na Twitter servis, korisnici će se upoznati sa uslovima korišćenja samog servisa na Twitter sajtu www.twitter.com/tos;
 • Roming internet saobraćaj neće biti obezbijeđen i biće naplaćen po važećoj tarifi;
 • Internet saobraćaj se može aktivirati bez obzira na to koji tarifni paket se koristi, ukoliko je internet saobraćaj omogućen;
 • Cijena aktivacije servisa je regulisana Cjenovnikom, koji je dat na sajtu www.telenor.me za korisnike Telenor Crna Gora;
 • Servis će biti aktivan od 16.03.2015;
 • Korisnici će moći da aktiviraju servis preko aplikacije i  portala Moj Telenor; 
 • Telenor ne snosi odgovornost ukoliko internet saobraćaj bude naplaćen, ukoliko korisnik koristi bilo koji vid pristupa, a  prethodno nije pravilno aktivirao servis;
 • Ukoliko napuštate Twitter okruženje, internet saobraćaj će biti naplaćen po standardnoj tarifi;
 • Internet saobraćaj podrazumijeva kontinuirani protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje servisa;
 • Telenor zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja servisa privremeno djelimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja servisa;
 • Ukoliko korisnik pristupa servisu preko druge mreže, (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), Telenor neće obezbijeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
 • Telenor može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom servisa i pružanja informacija o njemu.

 

Odgovornost i korišćenje Twitter servisa:

 • Za sve podatke i informacije objavljene na Twitteru isključivo je odgovorna kompanija Twitter, koja je vlasnik Twitter servisa;
 • Telenor d.o.o. neće pružati nikakve informacije kompaniji Twitter o svojim korisnicima;
 • Uslovi korišćenja Twitter servisa, uključujući i aplikaciju, dati su na portalu vlasnika servisa https://twitter.com/ te je korisnik prilikom aktivacije istog u obavezi da se sa njima saglasi;
 • Telenor odgovara samo za internet saobraćaj za pristup servisu;
 • Za samo funkcionisanje servisa u potpunosti odgovara vlasnik;
 • Podaci koje korisnik razmijenjuje preko servisa isključiva su odgovornost korisnika;
 • Telenor ne odgovara za naplatu saobraćaja ukoliko dođe do konfiguracionih promjena na strani Twitter servisa, odnosno aplikacije, koje su u isključivoj nadležnosti vlasnika istih.