WhatsApp uslovi korišćenja

Share this:

Menu
O TELENORU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA WHATSAPP USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 

Kratki opis Servisa

 

WhatsApp Messenger je višeplatformska mobilna aplikacija (u daljem tekstu: Servis) koja omogućava korisnicima da međusobno razmijenjuju poruke. WhatsApp Messenger je dostupan na iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone i Nokia uređajima i omogućava korisnicima, koji su aktivirali Servis, da međusobno šalju poruke bez obzira na tip uređaja koji posjeduju.


Osim slanja tekstualnih poruka korisnici Servisa mogu kreirati grupe i međusobno slati neograničen broj slika, audio poruka i video zapisa.


Telenor će svojim korisnicima, fizičkim licima na teritoriji Crne Gore (u daljem tekstu: Korisnici) pružiti mogućnost da za korišćenje Servisa ne brinu o dodatnoj naplati interneta, tj. korisnici će kod aktivacije Servisa imati dodijeljen internet saobraćaj za njegovo korišćenje.

 
Uslovi korišćenja

 • Da bi korisnik pristupio Servisu mora da ima aktivnu internet konekciju;
 • Prije registracije na Servis, Korisnici će se upoznati sa uslovima korišćenja Servisa;
 • Roming internet saobraćaj neće biti obezbijeđen i biće naplaćen po važećoj tarifi;
 • Internet saobraćaj se može aktivirati bez obzira na to koji tarifni paket se koristi, ukoliko je internet saobraćaj omogućen;
 • Cijena aktivacije Servisa je regulisana Cjenovikom, koji je dat na sajtu www.telenor.me za korisnike Telenor Crna Gora;
 • Servis će biti aktivan od 13.06.2014. u Crnoj Gori;
 • Korisnici će moći da aktiviraju Servis putem aplikacije i portala Moj Telenor;
 • Telenor ne snosi odgovornost ukoliko internet saobraćaj bude naplaćen, ukoliko korisnik koristi bilo koji vid pristupa, a prethodno ne aktivira pravilno Servis;
 • Internet saobraćaj podrazumijeva kontinuirani protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje Servisa;
 • Telenor zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja Servisa privremeno djelimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja Servisa;
 • Ukoliko korisnik pristupa Servisu preko druge mreže, (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), Telenor neće obezbijeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
 • Telenor može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom Servisa i pružanja informacija o istom.

 

Aktivacija servisa

 

Pripejd

Prva aktivacija servisa besplatna je kao tarifni dodatak za pripejd korisnike, a Servis se može koristiti u periodu od 30 dana od datuma aktivacije, nakon čega se naplaćuje.

Nakon isteka perioda od 30 dana probnog perioda Korisnik ima mogućnost da ponovo aktivira Servis. Sve izmjene i uslovi korišćenja Servisa će biti objavljeni na www.telenor.me

 

Postpejd

WhatsApp digitalni servis je dostupan svim postpejd korisnicima u okviru tarifnog dodatka Društvene mreže.

 

Odgovornost i korišćenje WhatsApp aplikacije

 • Za sve podatke i informacije objavljene na Servisu isključivo je odgovorna kompanija WhatsApp Inc, koja je vlasnik aplikacije WhatsApp;
 • Telenor d.o.o. neće pružati nikakve informacije kompaniji WhatsApp Inc. o svojim korisnicima.
 • Uslovi korišćenja aplikacije dati su na portalu vlasnika aplikacije www.whatsapp.com, te je korisnik prilikom aktivacije Servisa u obavezi da se saglasi sa istim;
 • Telenor odgovara samo za internet saobraćaj za pristup aplikaciji;
 • Za samo funkcionisanje aplikacije u potpunosti odgovora vlasnik;
 • Podaci koje korisnik razmijenjuje putem Servisa isključiva su odgovornost korisnika;
 • Telenor ne odgovara za naplatu saobraćaja ukoliko dođe do konfiguracionih promjena na strani WhatsApp aplikacije, koje su u isključivoj nadležnosti vlasnika aplikacije.