Menu
O TELENORU ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI OBAVJEŠTENJE TELENORA O PRIVATNOSTI
 

Obavještenje Telenora o privatnosti


Telenor d.o.o. Podgorica veliku pažnju poklanja zaštiti ličnih podataka svojih korisnika u skladu sa važećim propisima i internim kompanijskim procedurama.

 

Imajući u vidu navedeno Telenor je pripremio dokument Obavještenje Telenora o privatnosti  koje je informativnog karaktera i objašnjava na jedan uopšten način koje Vaše  podatke, u koju svrhu i na koji način možemo prikupljati i obrađivati. U svakom pojedinačnom slučaju i u zavisnosti od konkretnog slučaja, Telenor će sa Vašim ličnim i drugim podacima postupati u skladu sa važećim zakonima.

 

Ukoliko želite da pristupite ličnim podacima koje smo prikupili o Vama pribavljanjem kopije, molimo Vas da popunite Zahtjev za dostavljanje informacija o obradi ličnih podataka i pošaljete nam e-mejl na reklamacije@telenor.me.