Menu
O TELENORU ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI OBAVJEŠTENJE TELENORA O PRIVATNOSTI KAKO PRIKUPLJAMO PODATKE O LIČNOSTI KORISNIKA
 

Kako prikupljamo podatke o ličnosti korisnika


Telenor prikuplja podatke o ličnosti svojih korisnika na različite načine. U najvećem broju slučajeva, informacije dobijamo direktno od korisnika prilikom zaključenja ugovora i tokom izvršavanja ugovora. Određeni podaci se generišu automatski tokom korišćenja usluga koje Telenor pruža, a ponekad treća lica Telenoru dostavljaju podatke ili ih Telenor prima iz drugih izvora.

 

Podatke prikupljamo direktno od korisnika:

 • u procesu koji prethodi potpisivanju ugovora – kada korisnik izrazi želju da potpiše ugovor s Telenorom ili kada želi da registruje pripejd karticu;
 • prilikom zaključenja pretplatničkog ugovora za usluge mobilne telefonije s Telenorom; 
 • prilikom registracije pripejd broja;
 • prilikom zaključenja ugovora za kupovinu uređaja ili bilo kog drugog ugovora;
 • prilikom izvršenja odredaba ugovora, aneksiranja ugovora, dopune ili raskida ugovora (u svrhu realizacije zahtjeva korisnika, odgovora na reklamaciju korisnika, prilikom plaćanja računa, dopunjavanja pripejd kredita...).

Podaci koji se automatski generišu prilikom korišćenja Telenor usluga jesu podaci o saobraćaju i približnoj lokaciji (npr. tokom telefonskog poziva, slanja SMS-a, internet sesije...). Ovdje spadaju i zbirni podaci o saobraćaju.

 

U nastavku su navedeni podaci koje dobijamo od strane trećih lica. Riječ je o podacima koji:

 • se prikupljaju u svrhu pružanje usluge „prenosivost telefonskog broja“ s Telenor mreže, u Telenor mrežu ili u okviru Telenor mreže.  U tim slučajevima podatke dostavlja „donor“ ili „primalac“ broja;
 • se prikupljaju prilikom pružanja usluga u romingu, u mrežama relevantnih roming partnera (odnosno mobilnih operatora čije su mreže služile korisniku koji je koristio usluge u romingu). Ti podaci o saobraćaju generišu se automatski i dostavljaju se Telenoru u svrhu naplate;
 • nastaju nakon pružanja digitalnih usluga od strane partnera s kojima Telenor sarađuje ili usluga s dodatnom vrijednošću;
 • stižu prilikom procesa naplate dugovanja korisnika. U takvim slučajevima, podatke dobijamo od strane/putem izvršitelja/sudova.
 • se prikupljaju od drugih pravnih lica po osnovu pristanka za dijeljenje podataka lica na koje se podaci odnose;
 • se prikupljaju od drugih pravnih lica, konkretno drugih operatora telekomunikacionih usluga, na osnovu legitimnog interesa koji se ogleda u zaštiti poslovanja rukovaoca i sprečavanju zloupotrebe.