Menu
O TELENORU ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI OBAVJEŠTENJE TELENORA O PRIVATNOSTI KOLIKO DUGO ČUVAMO PODATKE O LIČNOSTI
 

Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti


Telenor čuva podatke o ličnosti korisnika onoliko dugo koliko je opravdano, a u svrhe navedene u ovom Obavještenju o privatnosti ili onoliko koliko je potrebno da bismo ispunili obaveze u skladu s relevantnim zakonima.