Menu
O TELENORU ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI OBAVJEŠTENJE TELENORA O PRIVATNOSTI KOME PROSLJEĐUJEMO PODATKE O LIČNOSTI NAŠIH KORISNIKA
 

Kome prosljeđujemo podatke o ličnosti naših korisnika

 

Obrađivači podataka o ličnosti

 

Obrađivači Drugi pružaoci usluga elektronskih komunikacija (telekomunikacioni operatori)podataka o ličnosti

 

Telenor partneri

 

Ovlašćeni servisi za uređaje

 

Drugim primaocima na osnovu pristanka