Menu
O TELENORU ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI OBAVJEŠTENJE TELENORA O PRIVATNOSTI KONTAKT PODACI TELENORA
 

Kontakt podaci Telenora


Telenor – Telenor d.o.o. Podgorica, sa sjedištem u Podgorici (Rimski trg broj 4), rukovalac je podataka o ličnosti koji se obrađuju i navedeni su u ovom Obavještenju o privatnosti.


Za sva pitanja i zahtjeve u vezi sa obradom podataka o ličnosti kontaktirajte sa našim Korisničkim centrom


Telenor Korisnički centar može vam pomoći da stupite u kontakt s našim službenikom zaduženim za zaštitu podataka o ličnosti ili mu se možete obratiti direktno na e-mail adresu: dpo@telenor.me.