Menu
O TELENORU ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI OBAVJEŠTENJE TELENORA O PRIVATNOSTI STUPANJE NA SNAGU I AŽURIRANJE OBAVJEŠTENJA O PRIVATNOSTI
 

Stupanje na snagu i ažuriranje Obavještenja o privatnosti


Ovo Obavještenje o privatnosti stupa na snagu od 01.09.2021. godine.


Obavještenje o privatnosti može biti izmijenjeno ili dopunjeno usled izmjena važećeg zakonodavstva, na inicijativu Telenora, korisnika ili nadležnih organa.


Preporučuje se da korisnici redovno provjeravaju najnoviju verziju Obavještenja o privatnosti podataka na Telenorovoj internet stranici.