Menu
O TELENORU ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI OBAVJEŠTENJE TELENORA O PRIVATNOSTI ZNAČENJE IZRAZA
 

Značenje izraza

 

Podatak o ličnosti

 

Osnovni podaci

 

Podaci o saobraćaju i potrošnji

 

Podaci o saobraćaju i potrošnji

 

Podaci o uređaju

 

Podaci o približnoj lokaciji

 

Podaci koje nam vi stavljate na raspolaganje prilikom sklapanja ugovora

 

Podaci o ugovorima

 

Agregirani podaci o potrošnji

 

Podaci o plaćanjima

 

Podaci o komunikaciji sa korisnikom

 

Obrada podataka o ličnosti

 

Telenor

 

Korisnik

 

Opšti uslovi Telenora

 

Podaci o video nadzoru