Kako postati korisnik

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA KAKO POSTATI KORISNIK

Share this:

 

Pripejd korisinici:

 
Kupovinom prepaid paketa na bilo kom prodajnom mjestu na teritoriji Crne Gore, i prvim pozivom kojim aktivirate svoj račun, postajete korisnik naših prepaid usluga. 
 
Prilikom kupovine prepaid paketa, korisnik je po Zakona o elektronskim komunikacijama i Pravilniku o načinu registracije korisnika usluga javnih komunikacionih mreža dužan da tačno popuni formular za registraciju i ovlašćenom licu na prodajnom mjestu da na uvid odgovarajuću identifikacionu ispravu. 
 

Postpejd korisnici:

 
Pretplatnički odnos zasniva se po potpisivanju Ugovora o pretplatnickom odnosu. 
 
Samo državljani Crne Gore mogu biti korisnici postpaid usluga kao fizička lica. 
Da bi zasnovali pretplatnicki odnos i postali korisnik Telenor postpaid usluga, državljani Republike Crne Gore treba da posjeduje važeći lični dokument (ličnu kartu, vozačku dozvoli ili pasoš) koji je izdat u Republici Crnoj Gori i sadrži Jedinstven matični broj. 
 
Inostrani državljani mogu biti samo korisnici postpaid usluga isključivo u okviru poslovnog paketa pravnog lica. 
 
Potpisivanje Ugovora o pretplatničkom odnosu, kao i preuzimanje pripadajuće SIM kartice se obavljaju isključivo lično. 
 
Svim našim korisnicima na usluzi je Korisnički servis 1700. 
Tim ljubaznih i kompetetnih ljudi na raspolaganju Vam je 24 časa, svih 7 dana u nedjelji....
 
Poziv ka broju 1700 je besplatan.
 
Telenor Korisnički servis – tim posvećenih ljudi!