10x više + 1GB za pripejd korisnike

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE 10X VIŠE + 1GB ZA PRIPEJD KORISNIKE

Share this:

NAZAD
 
U cilju unapređivanja usluga namijenjenih pripejd korisnicima, Telenor uvodi novu ponudu koje će korisnici  koji zadovoljavaju određene uslove moći da pregledaju i aktiviraju besplatnim pozivanjem kratkog koda *123# na Telenor aplikaciji i portalu.  Ponuda je dostupna na tom kodu u periodu od 27. oktobra  do 27. novembra 2017. (do 23.59h). Korisnici se sa uslovima mogu upoznati pozivom korisničkog servisa 1700 i u prodavnicama Telenora.

“10 x više + 1GB” nudi za datu cijenu 10 x više kredita koji se može iskoristiti za pozive i SMS poruke prema svim mrežama u Crnoj Gori i 1 GB internet saobraćaja dok „10 x više + 500MB“ nudi za datu cijenu 10 x više kredita koji se može iskoristiti za pozive i SMS poruke prema svim mrežama u Crnoj Gori i 500 MB internet saobraćaja.

Korisnik koji zadovoljava uslove za dobijanje neke od ove dve ponude će moći aktiviranu ponudu da koristi 7 dana od dana aktivacije.

  • Dodatak se može aktivirati više puta tokom trajanja kampanje uz uslov da korisnik mora potrošiti bar 0,1 EUR iz prethodno aktiviranog dodatka. 
  • Cijene ponude prikazanih na kanalima su sa PDV-om. 
  • Aktivirana ponuda se ne može se koristiti u romingu. 
  • Nepotrošeni saobraćaj (minuti, SMS poruke, GB) se ne može prenijeti u naredni period. 
 
Korisnici će moći da aktiviraju dostupnu ponudu u periodu od 27.10.2017. do 27.11.2017. godine.