Ignorišite poruke u kojima se traže vaši podaci

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE IGNORIŠITE PORUKE U KOJIMA SE TRAŽE VAŠI PODACI

Share this:

NAZAD
 
Ukoliko dobijete SMS poruke poslate sa inostranih brojeva, sa obavještenjima o nagradama, kvizovima, dobicima na lutriji i slično, molimo vas da na njih ne odgovarate. U pitanju su zloupotrebe kojima se traže vaši lični podaci, poput različitih lozinki, brojeva kreditnih kartica i informacija o ličnim dokumentima. Od vas se može tražiti i da pošaljete mail na adresu navedenu u SMS poruci, a nakon toga i ispunite formular sa neophodnim podacima. Kako biste izbjegli finansijske zloupotrebe, molimo da poruke ignorišete i ne slijedite u njima navedena uputstva.