Informacija - reaktivacija kartice e-load dopunom

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE INFORMACIJA - REAKTIVACIJA KARTICE E-LOAD DOPUNOM

Share this:

NAZAD
 

Počev od  1. decembra, svim pripejd korisnicima će  biti omogućena reaktivacija kartice E-load dopunom od 3 ili više eura.