Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE IZMJENE USLOVA UTVRĐENIH PRETPLATNIČKIM UGOVOROM
NAZAD
 

Obavještenje o izmjeni uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom za korisnike - prepaid i postpaid tarifnih paketa, fizička lica.

 

Od 1. marta 2021. godine izmijeniće se uslovi ugovoreni pretplatničkim ugovorom za usluge koje koriste korisnici postpaid tarifnih paketa za fizička lica u mobilnoj mreži Telenor Crna Gora za sledeću uslugu:

  • Naknada za ponovno uključenje pretplatničkog broja, umjesto dosadasnjih 1.5 € sa uključenim PDV-om, obračunavaće se po cijeni od 2.45 € sa uključenim PDV-om.

Od 1. marta 2021. godine izmijeniće se uslovi ugovoreni pretplatničkim ugovorom za usluge koje koriste prepaid i postpaid korisnici fizička lica u mobilnoj mreži Telenor Crna Gora za sledeću uslugu:

  • Pozivi ka broju 1189 (Imenik za brojeve tel efona za korisnike Telenora) obračunavaće se po cijeni od 0.3 €, sa uključenim PDV-om, po pozivu.

Korisnicima postpaid tarifnih paketa za fizička lica dostavljeno je obavještenje o izmijenjenim cijenama uz račun za decembar 2020. godine, uz napomenu:

 

„S obzirom na to da su navedene izmjene moguće nepovoljnije od uslova utvrđenih pretplatničkim ugovorom, za korisnike postpaid tarifnih paketa, za fizička lica, do dana početka primjene navedenih izmjena možete da:

  • sa Telenorom bezuslovno raskinete ugovor za korišćenje paketa i o tome u pisanoj formi obavijestite Telenor u nekoj od poslovnica ili slanjem zahtjeva poštom na adresu Telenor, Rimski trg br. 4, 81000 Podgorica – izuzev ako ste tokom trajanja ugovora kupili uređaj ili opremu na rate kada ste u obavezi da prilikom raskida ugovora izmirite preostale rate u cjelosti i tim povodom dođete u neku od poslovnica Telenora.
  • sa Telenorom zaključite ugovor za korišćenje nekog drugog paketa iz ponude i u tom slučaju potrebno je da posjetite neku od poslovnica Telenora.
  • U slučaju da nijeste u mogućnosti da to uradite (lice sa invaliditetom), pozovite korisnički centar na broj 1700 i zatražite da ugovor zaključite na mjestu prebivališta.
  • U slučaju da ne postupite na jedan od navedenih načina, smatraćemo da ste saglasni da nastavite korišćenje paketa koji trenutno imate sa izmijenjenim uslovima.”

SMS poruka koja će biti poslata korisnicima prepaid tarifnih paketa za fizička lica, sadržaće sledeće:

 

„Nova cijena poziva ka Telenor imeniku 1189 od 01.03.2021 iznosiće 0.3eur sa PDV-om po pozivu i može biti nepovoljnija od aktuelne. Više detalja na www.telenor.me“.

 

Telenor će korisnike postpaid i prepaid tarifnih paketa za fizička lica o svim navedenim promjenama obavijestiti 30 dana prije stupanja na snagu izmjene cijena tj. dana 29.1. 2021. godine obavijestiti u dnevnom listu Pobjeda i na internet stranici www.telenor.me.