“Minuti za sve” - nova ponuda za pripejd korisnike

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE “MINUTI ZA SVE” - NOVA PONUDA ZA PRIPEJD KORISNIKE

Share this:

NAZAD
 

U cilju unapređivanja usluga namijenjenih pripejd korisnicima, Telenor uvodi novu ponudu koje će korisnici  koji zadovoljavaju određene uslove moći da pregledaju i aktiviraju putem besplatnog pozivanja kratkog koda *123#. Ponuda je dostupna na tom kodu u periodu od 30.11.2015. do 30.12.2015. (do 23.59h). Korisnici se sa uslovima mogu upoznati pozivom korisničkog servisa 1188 i u prodavnicama Telenora.

 

Detalji kampanje:

  • “Minuti za sve” nudi minute za razgovore prema svim mrežama u Crnoj Gori.
  • Korisnik koji zadovoljava uslove za dobijanje ponude će moći aktiviranu ponudu da koristi 7 dana od dana aktivacije.
  • Dodatak se može aktivirati više puta tokom trajanja kampanje uz uslov da korisnik mora potrošiti bar 3 minuta iz prethodno aktiviranog  „Minuti za sve” dodatka. 
  • Cijena ponude prikazane na  kodu *123# je sa PDV-om. 
  • Aktivirana ponuda se ne može se koristiti u romingu. 
  • Nepotrošeni minuti se ne mogu prenijeti u naredni period. 

 

Korisnici će moći da aktiviraju dostupnu ponudu u periodu od 30.11.2015. do 30.12.2015. godine.