Naplata provjere stanja na računu

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE NAPLATA PROVJERE STANJA NA RAČUNU

Share this:

NAZAD
 

Počevši od 24. aprila 2012. godine naplaćivaće se provjera stanja na računu za sve prepaid korisnike, osim putem pozivanja korisničkog centra na 1188, u iznosu od 0,005 EUR sa PDV-om. Prepaid korisnici mogu, uz naknadu, da provjere svoj račun na sledeće načine:

  • Direktnim kodovima - pozivom na *147#, *126# i *125# korisniku se odmah prikazuje stanje na računu.
  • Putem servisa „Moj Meni“, pozivom na *123# i *122# - Korisniku će se ovaj servis naplatiti nakon provjere stanja na računu .
  • Slanjem sms poruke na broj 14690 - Korisniciima, dok su u romaingu, osim  provjere stanja u pomenutom iznosu, biće naplaćena i standardna cijena SMS poruke. Dok su u Crnoj Gori vršiće se samo naplata provjere stanja računa.