Nove cijene rominga u Srbiji, BiH i Makedoniji

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE NOVE CIJENE ROMINGA U SRBIJI, BIH I MAKEDONIJI

Share this:

NAZAD
 
Obavještavamo vas da se, nakon odluke Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost, od danas primjenjuju nove cijene rominga u Srbiji, BiH i Makedoniji.
 
Nove cijene, sa uračunatim PDV-om, iznose: za odlazne pozive 0,286 eura, za dolazne pozive 0, 083 eura, za SMS 0,095 eura i 0,536 eura za data saobraćaj. Tarifni intervali ostaju nepromijenjeni (30+1 za odlazne pozive, po sekundi za dolazne, na 1KB za data saobraćaj).
 
Podsjećamo da su za roming u Srbiji u Telenor mreži cijene povoljnije od regulisanih.  Ta ponuda važi i dalje, a na raspolaganju su vam dnevna i nedjeljna karta za roming.
 
Dnevna karta vam omogućava da, nakon aktivacije, do ponoći istog dana imate besplatne odlazne pozive ka mrežama Telenor Crna Gora i Telenor Srbija, besplatan SMS ka mrežama Telenor Crna Gora i Telenor Srbija, besplatne dolazne pozive iz svih mreža i besplatan internet, po cijeni od 1,5 eura.
 
Nedjeljna karta omogućava da u periodu od 7 dana od aktivacije imate besplatne odlazne pozive ka mrežama Telenor Crna Gora i Telenor Srbija, besplatan SMS ka mrežama Telenor Crna Gora i Telenor Srbija, besplatne dolazne pozive iz svih mreža i besplatan internet, po cijeni od 3.5 eura. Više o specijalnoj ponudi rominga u mreži Telenoru Srbija pročitajte ovdje.