Novi digitalni servis za fizička lica

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE NOVI DIGITALNI SERVIS ZA FIZIČKA LICA

Share this:

NAZAD
 

Od 15. aprila 2015. godine Telenor će svojim korisnicima ponuditi novi tarifni dodatak „Društvene mreže“ koji će postpejd korisnicima, fizičkim licima, omogućiti neograničen mobilni internet za pristup aplikacijama Facebook,  Twitter i WhatsApp po cijeni od 1.65 eura mjesečno. Pretplata za tarifni dodatak za postpejd korisnike se automatski obnavlja dok korisnik ne deaktivira dodatak. Prva aktivacija tarifnog dodatka „Društvene mreže“ je besplatna za postpejd korisnike, a Facebook, Twitter i WhatsApp servisi se mogu koristiti u periodu od 30 dana od datuma aktivacije, nakon čega se tarifni dodatak naplaćuje u iznosu od 1.65 eura (cijena sa uključenim PDV-om).

 

Uslovi korišćenja tarifnog dodatka „Društvene mreže“ biće naznačeni na zvaničnom Telenorovom sajtu (www.telenor.me), a uslovi korišćenja samih servisa su definisani od strane Facebook-a (https://facebook.com), Twitter-a (https://about.twitter.com/) i WhatsApp-a (https://www.whatsapp.com/).

 

Takođe, postojeći postpejd  tarifni dodatak „WhatsApp“ koji korisnicima obezbjeđuje neograničeni mobilni internet za pristup aplikaciji WhatsApp po cijeni od 0,95 eura mjesečno, prestaće da bude komercijalno dostupan za nove aktivacije počevši od 15. aprila 2015. godine. Korisnici koji imaju aktiviran tarifni dodatak „WhatsApp“ mogu nesmetano da nastave da ga koriste do 31. maja 2015. godine.

 

Korisnici koji imaju aktivan dodatak „WhatsApp“ uz mjesečnu naplatu biće automatski prebačeni na dodatak „Društvene mreže“  1. juna 2015. godine. Korisnici će o planiranom prebacivanju biti obaviješteni SMS porukom 15. aprila 2015. i imaće mogućnost da deaktiviraju dodatak „WhatsApp“ do 31.maja 2015. godine, ukoliko ne žele da budu prebačeni na novi dodatak „Društvene mreže“.

 

Korisnici koji imaju aktiviran tarifni dodatak „WhatsApp“ bez dodatne naplate u okviru tarifnih paketa „Play+1“, „Play+2“,  „Play+3“, „Play+Solo“, „Play+Duo“ i „Play+Trio“  biće automatski prebačeni 16. aprila 2015. godine na novi tarifni dodatak „Društvene mreže“. Korisnici će o ovome biti obaviješteni SMS porukom 15. aprila 2015. godine.