Obavještenje o lažnim nalozima Telenora na Facebook-u

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE OBAVJEŠTENJE O LAŽNIM NALOZIMA TELENORA NA FACEBOOK-U

Share this:

NAZAD


Telenor obavještava svoje korisnike da je jedini zvanični nalog kompanije na društvenoj mreži Facebook https://www.facebook.com/TelenorCrnaGora/. Sve druge stranice, koje sadrže zvanični logo kompanije Telenor, i putem kojih se korisnicima nude telekomunikacione usluge, predstavljaju lažne naloge. 


Kompanija Telenor će, u skladu sa svojim ovlašćenjima, preduzeti sve neophodne zakonske mjere, kako bi korisnike zaštitila od eventualnih zloupotreba.