Obavještenje o porukama upućenih sa brojeva *6162, *887, *3336

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE OBAVJEŠTENJE O PORUKAMA UPUĆENIH SA BROJEVA *6162, *887, *3336

Share this:

NAZAD
 
Tokom prethodnih dana naši korisnici prijavili su prijem poruka upućenih sa brojeva *6162, *887, *3336.
 
Nije riječ o porukama kojima se od korisnika traži da odgovore na njih i proslijede svoje podatke, tako da nije bilo mogućnosti za bilo kakve zlouptrebe ili nastanak materijalne štete za korisnike.
 
Uprkos tome, savjetujemo da se poruke ipak izbrišu.