Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE OBAVJEŠTENJE TELENOR PRIPEJD KORISNICIMA
NAZAD
 

Obavještenje Telenor pripejd korisnicima

 

Od 12. aprila 2021. godine period važenja dopune na svim pripejd tarifnim paketima (osim za Eload TP) biće 60 dana od dana dopune.


Sredstva koja korisnik ne iskoristi u predviđenom roku neće biti dostupna. Validnost kartice nije promijenjena i ostaje da važi 30 + 90 dana.


Od 01. aprila 2021. minimalna dopuna računa iznosiće 3 eura. Minimalni iznos online dopune ostaje 2 eur.