Obavještenje Telenor pripejd korisnicima

Share this:

Menu

Share this:

NAZAD
 
Od 22. Aprila 2019. godine Telenor će povećati neke cijene u okviru prepaid paketa: „Turistički 4G paket“, „Prepaid Telenor 10“
 
U okviru navedenih prepaid paketa mijenjaju se cijene:
  • nacionalni pozivi koji obuhvataju pozive u Telenor mreži, ka drugim mobilnim i fiksnim linijama u Crnoj Gori iznosiće 0.2699 €/min sa PDV-om 
  • pozivi ka mreži Telenor Srbija i iznosiće 0.2699 €/min sa PDV-om
  • SMS-a ka mrežama u Crnoj Gori i Srbiji iznosiće 0.0799 € sa PDV-om.

Ostale cijene ostaju nepromijenjene.