Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE TELENOR TURISTIČKIH PREPAID PAKETA
NAZAD
 

Obavještenje za korisnike Telenor turističkih prepaid paketa

 

Počev od 9. avgusta usluga rominga na paketima Prepaid Telenor 10, Prepaid Telenor 15 i 4G Turistički paket neće biti dostupna i ova izmjena može biti nepovoljnija od aktuelnih uslova.


Do dana početka primjene navedenih izmjena, sa Telenorom možete zaključiti ugovor za korišćenje nekog drugog paketa iz ponude i u tom slučaju potrebno je da posjetite neku od poslovnica Telenora. U slučaju da nijeste u mogućnosti da to uradite (lice sa invaliditetom), pozovite korisnički centar na broj 1700 i zatražite da ugovor zaključite na mjestu prebivališta.


U slučaju da ne postupite na ovaj način i nastavite da koristite usluge, smatraćemo da ste saglasni da nastavite korišćenje paketa sa izmijenjenim uslovima.