Obavještenje za korisnike usluge ''Transfer novca''

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE USLUGE ''TRANSFER NOVCA''

Share this:

NAZAD
 
Počevši od 15. Avgusta 2012. godine naplaćivaće se transfer novca. Korisnici mogu da koriste ovaj servis putem kodova:
*106
*105
*123
*122
Cijena servisa biće 0.10 EUR. Pomenuta cijena je fiksna i naplaćuje se po svakom izvršenm transferu, bez obzira na iznos.
Servis će biti naplaćen onom korisniku kome se novac prenosi.