Od 15. juna nove cijene poziva u okviru Travel Sure ponude

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE OD 15. JUNA NOVE CIJENE POZIVA U OKVIRU TRAVEL SURE PONUDE

Share this:

NAZAD
 

Počev od 15. juna 2015. godine doći do izmjena cijena dolaznog i odlaznog saobraćaja u okviru "Travel Sure" roming ponude. Nove cijene koje će biti od 01. juna, prikazane su u tabeli ispod:

 
Odlazni Cijena prvog minuta po svakom pozivu
Cijena ostalih minuta
Zona 1 1.49 € 0.49 €
Zona 2 2.49 € 1.49 €
Dolazni Cijena prvog minuta po svakom pozivu
Cijena ostalih minuta
Zona 1 0.69 € 0.19 €
Zona 2 0.89 € 0.39 €
 
Da saznate više o Travel Sure ponudi,  kliknite ovdje