Ponuda za tebe i MB za tebe

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE PONUDA ZA TEBE I MB ZA TEBE

Share this:

NAZAD
 

U cilju unapređivanja usluga namijenjenih pripejd korisnicima, Telenor uvodi novu ponudu koju će korisnici koji zadovoljavaju određene uslove moći da pregledaju i aktiviraju besplatnim pozivanjem koda *123# kao i putem Telenor aplikacije i portala. Ponude će korisnicima biti dostupne od 10.4.2018.


Kampanja obuhvata dve vrste ponuda:

 


“Ponuda za tebe”


Minuti u Telenor mreži, SMS poruke prema svim mrežama u Crnoj Gori i MB internet saobraćaja

ili 10x više kredita za pozive u mrezi, poruke ka svim mrezama u CG i MB.“MB za tebe”MB u domaćem saobraćaju. 
 
Korisnik koji zadovoljava uslove za dobijanje neke od navedenih ponuda moći će aktiviranu ponudu da koristi 7 dana od dana aktivacije.

  • Cijene ponuda prikazanih na kanalima su sa PDV-om. 
  • Aktivirana ponuda se ne može se koristiti u romingu. 
  • Nepotrošeni saobraćaj (minuti, SMS poruke, MB) ne može se prenijeti u naredni period.
  • Nakon potrošenih MB iz dodatka po maksimalnoj brzini, korisnik nastavlja korišćenje interneta po smanjenoj brzini 1kb/s.