Poteškoće u odvijanju saobraćaja 27.05.2016.

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE POTEŠKOĆE U ODVIJANJU SAOBRAĆAJA 27.05.2016.

Share this:

NAZAD
 
Zbog planiranih radova u Telenoru, moguće je da se u petak, 27. maja, u jutarnjim časovima pojave određene poteškoće u odvijanju saobraćaja na teritoriji Podgorice.  
 
Zato preporučujemo da u petak ujutru, ukoliko se nalazite na teritoriji glavnog grada, resetujte (isključite i uključite) svoj telefon, kako bi se preduprijedili eventualni problemi.
 
Hvala na razumijevanju.