Pripejd - migracija pripejd tarifnih paketa na "Sve u jedan"

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE PRIPEJD - MIGRACIJA PRIPEJD TARIFNIH PAKETA NA "SVE U JEDAN"

Share this:

NAZAD
 

Od 20. maja 2015. godine svi pripejd tarifni planovi (izuzev Start, Djuice, Eload, Turistički) biće migrirani na  pripejd paket "Sve u jedan".