Pripejd - Minuti za sve mreže

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE PRIPEJD - MINUTI ZA SVE MREŽE

Share this:

NAZAD
 

U cilju unapređivanja usluga namijenjenih pripejd korisnicima, Telenor uvodi novu ponudu “Minuti za sve mreže” koje će korisnici moći da aktiviraju putem besplatnog pozivanja kratkog koda *144#. Ponuda je dostupna pripejd korisnicima  do 20. februara 2015. (do 23.59), i to na sledeći način:


  • a)
    Svi pripejd korisnici koji su u periodu od 01. aprila do 30. novembra 2014. imali maksimalnu mjesečnu potrošnju do 2.5 EUR  bez PDV-a I ne kupuju dodatke na servisu Moj meni, mogu da aktiviraju dodatak koji sadrži 50  minuta prema svim mrežama u Crnoj Gori. Bonus saobraćaj važi 7 dana (do 23.59 poslednjeg dana) od momenta aktivacije uključujući i dan aktivacije.
    Cijena ovog dodatka iznosi 1.5EUR.
  • b)
    Svi pripejd korisnici koji su u periodu od 01. aprila do 30. novembra 2014. imali maksimalnu mjesečnu potrošnju između 2.5 i  6 EUR  bez PDV-a,  I ne kupuju dodatke na servisu Moj meni, mogu da aktiviraju dodatak koji sadrži 100  minuta prema svim mrežama u Crnoj Gori. Bonus saobraćaj važi 7 dana (do 23.59 poslednjeg dana) od momenta aktivacije uključujući i dan aktivacije.
    Cijena ovog dodatka iznosi 3EUR.


Korisnik koji zadovoljava uslove za  ponude (a) ili (b)  može istu aktivirati opet, ukoliko je potrošio bar 3 minuta iz prethodno aktviranog dodatka. Korisnik ne može imati istivremeno aktivna više od dva  dodatka (a) ili (b).