Pripejd nova ponuda

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE PRIPEJD NOVA PONUDA

Share this:

NAZAD
 

U cilju unapređivanja usluga namijenjenih pripejd korisnicima, Telenor uvodi novu ponudu koje će korisnici  koji zadovoljavaju određene  uslove moći da pregledaju i aktiviraju putem besplatnog pozivanja kratkog koda *102#.  Ponuda je dostupna na tom kodu u periodu od 21. februara  do 23. marta 2015. (do 23.59h). Korisnici se sa uslovima mogu upoznati pozivom korisničkog servisa 1188 i u prodavnicama Telenora.

 

U ponudi su:

  1. “Dodaj sve premium”  dodatak koji nudi više minuta za razgovore u Telenor mreži, SMS poruke prema svim mrežama u Crnoj Gori i MB internet saobraćaja i
  2. “Dodaj priču premium” dodatak koji nudi više minuta za razgovore u Telenor mreži

 

Korisnik koji zadovoljava uslove za dobijanje  ponude 1 ili 2  će moći aktiviranu ponudu da koristi 7 dana od dana aktivacije.

  • Dodaci se mogu aktivirati više puta tokom trajanja kampanje uz uslov da korisnik mora potrošiti bar 3 minute, 3 SMS poruke ili 10MB iz prethodno aktiviranog  „Dodaj sve premium“ dodatka, odnosno bar 3 minuta iz prethodno aktiviranog  „Dodaj priču premium“ dodatka.
  • Cijena ponude prikazane na  kodu *102# je sa PDV-om.
  • Aktivirana ponuda se ne može se koristiti u romingu.
  • Nepotrošeni saobraćaj (minuti, SMS poruke, MB) se ne može prenijeti u naredni period.

 

Korisnici će moći da aktiviraju dostupnu ponudu u periodu od 21.02.2015. do 23.03.2015. godine.