Pripejd - promjena perioda važenja SIM kartice

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE PRIPEJD - PROMJENA PERIODA VAŽENJA SIM KARTICE

Share this:

NAZAD
 

Od 23.4.2015. godine period važenja prepaid SIM kartice na svim tarifnim planovima je 30 dana za sav saobracaj + 90 dana za dolazni saobracaj i važi od prve dopune posle navedenog datuma.