Promjena cijena medjunarodnih poziva na pripejd paketima

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE PROMJENA CIJENA MEDJUNARODNIH POZIVA NA PRIPEJD PAKETIMA

Share this:

NAZAD
 

Od 13.08.2018. godine mijenjaju se cijene medjunarodnih poziva na prepaid paketima „Start” i „Prepaid Telenor 2017“, prema internacionalnim zonama u Telenor mreži (Telenor Srbija i Telenor World).


Počev od 13.08.2018. godine cijena će iznositi 0.1825 €/min sa PDV-om.