Promjena cijena za internacionalne pozive

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE PROMJENA CIJENA ZA INTERNACIONALNE POZIVE

Share this:

NAZAD
 

Od 4. maja 2015. cijena poziva prema internacionalnim zonama će biti promijenjena.

 

Novi cjenovnik za internacionalne pozive, kao i ostali cjenovnici su dostupni ovdje.