Promjena poreske stope sa 17% na 19%

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVJEŠTENJA ZA KORISNIKE PROMJENA PORESKE STOPE SA 17% NA 19%

Share this:

NAZAD
 

U skladu sa izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV), objavljenim u Službenom listu Crne Gore na dan 22.06.2013, poreska stopa u Crnoj Gori se mijenja sa postojećih 17% na 19%. Prateći navedene promjene, Telenor d.o.o. će od 1. jula korigovati cijene svojih usluga za iznos novog PDV-a. Osnovna cijena usluga ostaje ista, dok će se na krajnju cijenu reflektovati uvećanje PDV-a. Navedene promjene i način primjene istih važe za pakete za fizička i za pravna lica.

 

Shodno aktuelnim ponudama i kampanjama, odnosno popustima koje korisnici ostvaruju, krajnja cijena određenih usluga i proizvoda nakon obračnutih 19% poreza će biti ista ili niža.