Podešavanja uređaja

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA PODEŠAVANJA UREĐAJA

Share this:

 

Lako, brzo i besplatno podesite svoj mobilni aparat za korišćenje Telenor usluga sa vizuelnim vodičem.

 

Home › Sada izaberite svoje uređaje da biste videli sva dostupna uputstva.

Home


 

Opšti parametri za podešavanje uređaja