Telenor imenik

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA TELENOR IMENIK

Share this:

 
U cilju podizanja kvaliteta naših usluga uveli smo novi broj 1189 - Telenor imenik.
 
Telenor imenik sadrži brojeve postpejd i prepaid korisnika naše mreže, fizičkih lica koji su dali saglasnost za dostupnost informacija o njihovom broju. Da biste koristili Telenor imenik nije potrebna registracija.
Korisnici sa aktivnom uslugom "Tajni broj" nisu uvršteni u imenik.
 

Napomena
Prilikom ukucavanja imena i prezimena koristite naša slova (ć, č, š i ž). Slovo "đ" upisujete kao "dj".