Menu
 
Pretplata uz telefon
Pretplata bez telefona
Pretplata uz telefon

Total 4

GB


+3 aplikacije iz ponude
Neograničeni
minuti i SMS
Uz kupovinu telefona
25,99 EUR

Uz kupovinu telefona na rate
18,99 EUR


 


Total 8

8 GB


+4 aplikacije iz ponude
Neograničeni
minuti i SMS
Uz kupovinu telefona
30,99 EUR

Uz kupovinu telefona na rate
23,99 EUR


 


Total 16

16 GB


+5 aplikacije iz ponude
Neograničeni
minuti i SMS
Uz kupovinu telefona
35,99 EUR

Uz kupovinu telefona na rate
27,99 EUR


 


Total 100

100 GB


+5 aplikacija iz ponude
Neograničeni
minuti i SMS
Uz kupovinu telefona
89,99 EUR

Uz kupovinu telefona na rate
59,99 EUR


 


Play 2

2 GB


+1 aplikacija iz ponude
150 minuta
Neograničeno SMS

Uz kupovinu telefona
12,99 EUR 


Play 4

4 GB


+2 aplikacije iz ponude
300 minuta
Neograničeno SMS
Uz kupovinu telefona
18,99 EUR

Uz kupovinu telefona na rate
13,99 EUR


 


Pretplata bez telefona

Total 4

GB


+3 aplikacije iz ponude
Neograničeni
minuti i SMS
18,99 EUR

*bez kupovine telefona,uz ugovornu obavezu 24 mjesecaTotal 8

8 GB


+4 aplikacije iz ponude
Neograničeni
minuti i SMS
23,99 EUR

*bez kupovine telefona,uz ugovornu obavezu 24 mjesecaTotal 16

16 GB


+5 aplikacije iz ponude
Neograničeni
minuti i SMS
27,99 EUR

*bez kupovine telefona,uz ugovornu obavezu 24 mjesecaTotal 100

100 GB


+5 aplikacija iz ponude
Neograničeni
minuti i SMS
59,99 EUR

*bez kupovine telefona,uz ugovornu obavezu 24 mjesecaPlay 2

2 GB


+1 aplikacija iz ponude
150 minuta
Neograničeno SMS
10,99 EUR

*bez kupovine telefona,uz ugovornu obavezu 24 mjesecaPlay 4

4 GB


+2 aplikacije iz ponude
300 minuta
Neograničeno SMS
13,99 EUR

*bez kupovine telefona,uz ugovornu obavezu 24 mjesecaDodatne informacije o paketima

 
 

Ostali tarifni paketi


 

Sekunda

Stari tarifni paketi