Menu
 
 

Pristup Facebook, WhatsApp i Twitter društvenim mrežama

 
Društvene mreže je mjesečni dodatak koji omogućava postpejd korisnicima (fizičkim licima) pristup Facebook, Twitter i WhatsApp društvenim mrežama uz 10GB internet saobraćaja po cijeni od 1.65 EUR  mjesečno*.
 
 
 
 
 

Prva aktivacija besplatna

 
Prva aktivacija tarifnog dodatka "Društvene mreže" je besplatna za postpejd korisnike, a Facebook, Twitter i WhatsApp servisi se mogu koristiti u periodu od 30 dana od datuma aktivacije, nakon čega se tarifni dodatak naplaćuje u iznosu 1.68 EUR sa porezom.
 
 
 

Cijena i kako aktivirati?

 

Svi korisnici koji aktiviraju servis dobijaju 10 GB internet saobraćaja za korišćenje ovog servisa. Ukoliko korisnik ne deaktivira servis prije isteka roka od 30 dana promotivnog perioda, korisniku će nakon toga korišćenje servisa biti naplaćeno za tekući mjesec.


U slučaju da postpejd korisnici žele da prestanu sa korišćenjem servisa "Društvene mreže", u obavezi su da servis deaktiviraju preko istih kanala preko kojih su izvršili aktivaciju servisa. Prethodna pravilna aktivacija "Društvene mreže" servisa je neophodan korak kako bi korisnik koristio servis, i kako se internet saobraćaj ne bi naplaćivao. Aktivacija servisa je isključiva odgovornost samog korisnika.


Uslovi korišćenja


 
 
 

Aktiviraj servis putem

Moj Telenor aplikacije 

Aktiviraj servis putem