Menu
 

Odaberi Facebook aplikaciju kao jedan od naših digitalnih servisa i uživaj u dopisivanju, postavljanju statusa, dijeljenju fotografija i druženju sa svim svojim prijateljima. Facebook je dostupan na svim operativnim sistemima, a uključuje i Facebook Messenger.


 

Dodatni internet samo za Facebook


Telenor svojim pripejd korisnicima omogućava da za korišćenje Facebook servisa ne brinu o dodatnoj  naplati interneta. Korisnici će kod aktivacije servisa imati dodijeljen internet saobraćaj (10GB) isključivo za njegovo korišćenje.

Ukoliko se korisnik nalazi u romingu, potrošeni internet saobraćaj za korišćenje Facebook servisa će mu biti naplaćen prema roming tarifnom paketu i količini prenijetog saobraćaja.

 

 

Cijena i kako aktivirati?

 


Pripejd

Besplatna aktivacija Facebook aplikacije dostupna za sve pripejd korisnike je putem aplikacije ili portala Moj Telenor i važi 30 dana od dana aktivacije.


Ukoliko aktivirate Facebook kao tarifni dodatak prva aktivacija je besplatna, a svaka naredna aktivacija se naplaćuje u iznosu od 0.86 eura sa porezom. Dodatak se može koristiti u periodu od 30 dana od datuma aktivacije.


Cijena usluge:  0.99 EUR


Postpejd

Facebook digitalni servis je dostupan svim postpejd korisnicima u okviru tarifnog dodatka Društvene mreže.


Uslovi korišćenja usluge Facebook


 
 
 

Aktiviraj putem

Moj Telenor aplikacije


 

Aktiviraj putem