Menu
 
 

Odaberi Instagram dodatak uz koji dobijaš 10GB interneta isključivo za korišćenje ove aplikacije, a koji možeš da iskoristiš u periodu od 30 dana.


Prva aktivacija je besplatna, a prilikom aktivacije prihvataš uslove korišćenja.

 
Instagram je dostupan na Android i iOS operativnim sistemima. Ukoliko se nalaziš u romingu, potrošeni internet saobraćaj za korišćenje Instagrama biće naplaćen u skladu sa roming tarifnim paketom i količinom prenijetog saobraćaja.
 

 
 

Cijena i kako aktivirati?

 
Instagram je dostupan za sve korisnike putem Moj Telenor aplikacije ili portala i važi 30 dana od dana aktivacije.  Aktivacija Instagrama kao tarifnog dodatka se naplaćuje u iznosu od 0.99 eura sa porezom.
Ukoliko si korisnik Play 4 ili Total paketa, u okviru Moj Telenor aplikacije ili portala možeš da se odlučiš za Instagram i koristiš ga bez dodatne nadoknade, u okviru paketa.

Aktivirani dodatak se automatski obnavlja svakog mjeseca, a u svakom trenutku možeš da se odjaviš putem aplikacije ili portala Moj Telenor. 

Cijena usluge: 0.99 EUR mjesečno, ili 30 dana od dana aktivacije.

 
 
 

Aktiviraj putem

Moj Telenor aplikacije


 

Aktiviraj putem