Twitter

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE DIGITALNI SERVISI TWITTER

Share this:

 

Društvena mreža i mikroblog

 
Twitter je društvena mreža i mikroblog alat koji ti omogućava da čitaš tuđe i šalješ svoje mikro-tekstualne poruke, takozvane tvitove. Tvitovi su tekstualni unosi ne duži od 140 karaktera. Uslovi korišćenja samog Twitter servisa su definisani od kompanije Twitter.
 
 

Bez dodatne naplate

 
 Telenor svojim korisnicima, pripejd licima na teritoriji Crne Gore pruža mogućnost da za korišćenje Twitter servisa ne brinu o dodatnoj naplati interneta, tj. korisnici će prilikom aktivacije servisa imati dodijeljen internet saobraćaj za njegovo korišćenje.
 
 

Cijena i kako aktivirati?

 

 Twitter digitalni servis je svim pripejd korisnicima dostupan kao tarifni dodatak. Prva aktivacija servisa kao tarifnog dodatka za pripejd je besplatna, a Twitter servis se može korisititi u periodu od 30 dana od datuma aktivacije, nakon čega se naplaćuje u iznosu od 0.30 EUR  sa porezom.


Twitter dodatak je moguće aktivirati neograničen broj puta tokom mjeseca. Aktivirani dodatak se automatski obnavlja svakog mjeseca. Korisnik može u svakom trenutku da se odjavi sa servisa preko Moj Telenor aplikacije ili portala. 


Cijena usluge: : 0.35 EUR mesečno, odnosno 30 dana uz tarifni dodatak.


Uslovi korišćenja usluge Twitter.


 
 
 
 

Aktiviraj servis putem

Moj Telenor aplikacije 

Aktiviraj servis putem