Menu
 
 


Aktiviraj Viber dodatak putem Moj Telenor aplikacije ili portala i čeka te neprestano kuckanje, slanje fotografija, audio poruka i razmena emotikona i stikera.


Prva aktivacija je besplatna, a prilikom aktivacije prihvataš uslove korišćenja. Aplikacija je dostupna na Android, iOS i Windows operativim sistemima. Ukoliko se nalaziš u romingu, potrošeni internet saobraćaj za korišćenje Vibera biće naplaćen prema roming tarifnom paketu i količini prenijetog saobraćaja.


 

 
 

Cijena i kako aktivirati?

 
Viber aplikacija je dostupna za sve korisnike putem Moj Telenor aplikacije ili portala i važi 30 dana od dana aktivacije. Aktivacija Vibera kao tarifnog dodatka se naplaćuje u iznosu od 0.99 eura sa porezom.

Ukoliko si korisnik Play 4 ili Total paketa u okviru Moj Telenor aplikacije ili portala možeš da se odlučiš za Viber i koristiš ga bez dodatne nadoknade.

Aktivirani dodatak se automatski obnavlja svakog mjeseca, a u svakom trenutku možeš da se odjaviš putem  Moj Telenor aplikacije ili portala.

Cijena usluge: 0.99 EUR mjesečno, ili 30 dana od dana aktivacije.


 
 
 

Aktiviraj servis putem

Moj Telenor aplikacije 

Aktiviraj servis putem