WhatsApp

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE DIGITALNI SERVISI WHATSAPP

Share this:

 
 

Dostupan svim pripejd korisnicima

 
Za one koji žele uvijek i svuda da budu u mogućnosti da koriste WhatsApp, ali i da im internet saobraćaja iz paketa ostane za korišćenje drugih sadržaja predstavljamo dodatak WhatsApp. U okviru ovog dodatka korisnici dobijaju neograničen saobraćaj za ovaj servis. WhatsApp aplikacija je dostupna svim korisnicima kao i do sada, uz korišćenje internet saobraćaja iz paketa ili povezivanjem putem WiFi konekcije.

WhatsApp Messenger je višeplatformska mobilna aplikacija za slanje poruka koja ti omogućuje da razmijenjuješ poruke sa prijateljima. WhatApp Messenger je dostupan za Android, Windows Phone, iPhone, BlackBerry i Nokia telefone i da, svi ti telefoni mogu međusobno da razmijenjuju poruke.

 
 
 

Kreiranje grupa

 

 Pored slanja poruka, u okviru WhatsApp Messenger-a, korisnici mogu da kreiraju grupe, međusobno razmijenjuju neograničen broj slika, videa i audio poruka. WhatsApp Messenger koristi isključivo internet saobraćaj koji se ne tarifira dodatno već je u cijelosti uključen u cijenu digitalnog servisa.


U okviru servisa dobijate neograničen internet za korišćenje WhatsApp servisa. Pozivi putem WhatsApp aplikacije (WhatsApp VoiP) ne ulaze u besplatan i neograničen saobraćaj za ovaj servis.


 

 

Cijena i kako aktivirati?

 

WhatsApp digitalni servis je dostupan svim pripejd korisnicima kao tarifni dodatak i to po cijeni od 0,95 EUR za period od mjesec dana.**


Aktivacija se vrši kroz aplikaciju Moj Telenor ili na portalu Moj Telenor.

**WhatsApp dodatak je moguće aktivirati neograničen broj puta tokom mjeseca.

Aktivirani dodatak se automatski obnavlja svakog mjeseca. Korisnik može u svakom trenutku da deaktivira servis preko Moj Telenor portala ii aplikacije


Cijena usluge je: 0,95 EUR mjesečno odnosno za 30 dana uz tarifni dodatak.


Uslovi korišćenja usluge WhatsApp.

 
 
 
 

Aktiviraj servis putem

Moj Telenor aplikacije 

Aktiviraj servis putem