Premium servisi

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE PREMIUM SERVISI

Share this:

 
Premijum servisi podrazumijevaju SMSi govorne servise sa dodatnom vrijednošću, odnosno servise koji osnovnim servisima dodaju premijum vrijednost (cijenu koja se razlikuje od standardne cijene SMS-a ili GPRS-a).
 
Svi SMS i MMS premijum servisi se realizuju preko kratkih (četvorocifrenih) brojeva, a zahtjev za servisom se vrši ili slanjem poruke na određeni kratki broj ili pismenom saglasnošću korisnika (npr. prilikom kupovine neke robe ili usluge).
 
Premijum servisi su u osnovi servisi Telenor partnera, odnosno provajdera, nalaze se na njihovim serverima i platformama, i isključivo su provajderi odgovorni za sadržaj istih, cijene, oglašavanje, reklamacije i sl.