Menu
 
 
 

Specijalna ponuda u mreži Telenor Srbija

 
 

Dnevna karta


Omogućava vam da nakon aktivacije do ponoći istog dana imate besplatne odlazne pozive ka mrežama Telenor Crna Gora i Telenor Srbija, besplatan SMS ka mrežama Telenor Crna Gora i Telenor Srbija, besplatne dolazne pozive iz svih mreža i besplatan internet.

Cijena Dnevne karte iznosi 1.59 EUR (PDV uključen)

Nedjeljna karta


Omogućava vam da u periodu od 7 dana od aktivacije imate besplatne odlazne pozive ka mrežama Telenor Crna Gora i Telenor Srbija, besplatan SMS ka mrežama Telenor Crna Gora i Telenor Srbija, besplatne dolazne pozive iz svih mreža i besplatan internet.

Cijena Nedjeljne karte iznosi 3.59 EUR (PDV uključen).

 
 
 
 

Korisne informacije prije putovanja 

 
Telenor vam omogućava slobodu komunikacije. To znači da svoju karticu možete koristiti i u mrežama drugih operatora u inostranstvu sa kojima Telenor ima ugovore o komercijalnom roamingu. 
 

Prije nego otputujete provjerite pozivanjem Korisničkog servisa 1700 ili na web sajtu www.telenor.me najnovije informacije u vezi sa državama i operatorima čije usluge su vam dostupne. Pored toga provjerite i:

  • Da li imate aktiviran roaming servis 
  • Da li Telenor ima ostvaren roaming sa državom u koju putujete 
  • Koji operatori su dostupni za korišćenje roaminga u državi u koju putujete i da li je moguće ostvarivati i odlazne pozive 
  • Koje frekvencije koristi GSM operator i da li je Vaš telefon kompatibilan sa mrežom 
  • Da nijeste aktivirali neku zabranu na odlazne ili dolazne pozive. U slučaju da jeste, deaktivirajte zabrane
 
Prepaid korisnicima koji žele da koriste roaming servis PREPORUČUJEMO da sa sobom ponesu vaučere za dopunu računa, kao i da na svom računu uvijek imaju, neki, minimalni iznos novca kako bi mogli poslati poruku, primiti poziv ili ostvariti poziv. 
 
Minimalni iznos se može odrijediti prema cjenovniku roaming usluga u odnosu na Internacionalnu zonu u kojoj se nalazite.
 

Pristup drugoj mreži

Pozivanje iz roaminga

GPRS Roming

Napomena