Roming u Srbiji

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE ROMING PRIPEJD ROMING U SRBIJI

Share this:

 

Specijalna ponuda u mreži Telenor Srbija


Dnevna i Nedjeljna karta za roming


 • Dnevna karta* - omogućava vam da nakon aktivacije do ponoći istog dana imate besplatne odlazne pozive ka mrežama Telenor Crna Gora i Telenor Srbija, besplatan SMS ka mrežama Telenor Crna Gora i Telenor Srbija, besplatne dolazne pozive iz svih mreža i besplatan internet. Cijena Dnevne karte iznosi 1.59 EUR (PDV uključen)
 • Nedjeljna karta** - omogućava vam da u periodu od 7 dana od aktivacije imate besplatne odlazne pozive ka mrežama Telenor Crna Gora i Telenor Srbija, besplatan SMS ka mrežama Telenor Crna Gora i Telenor Srbija, besplatne dolazne pozive iz svih mreža i besplatan internet. Cijena Nedjeljne karte iznosi 3.59 EUR (PDV uključen).
 

*Primjenjuje se politika fer korišćenja: 100 minuta za odlazne pozive, 100 minuta za dolazne pozive, 100 SMS poruka i 100 MB po punoj brzini, nakon čega se smanjuje brzina na 64 kbps
** Primjenjuje se politika fer korišćenja: 1000 minuta za odlazne pozive, 1000 minuta za dolazne pozive, 1000 SMS poruka i 1 GB po punoj brzini, nakon čega se smanjuje brzina na 64 kbps

  • Pozivi i SMS prema ostalim mrežama koje nisu obuhvaćene navedenim ponudama tarifiraju se po standardnim tarifama za Telenor Srbija mrežu
  • Ukoliko korisnik ne koristi mrežu Telenor Srbija, sav saobraćaj biće tarifiran po standardnim tarifama za roaming saobraćaj u Srbiji.
  • Korisniku neće biti dozvoljena aktivacija predmetnih ponuda ukoliko usluga rominga nije aktivna.
  • Ukoliko korisnik koristi mrežu Telenor Srbija, a nema aktiviranu nijednu od ponuda, tarifiraće se po postojećoj ponudi za Telenor Srbiju.
  • Nakon isteka ponuda, saobraćaj se tarifira po standardnim cijenama koje važe u roamingu u Telenoru Srbija
  • **Pod besplatnim pozivima ka mreži Telenor Srbija koji su uključeni u Dnevnu/Nedeljnu kartu smatraju se pozivi ka brojevima koji počinju sa +38162, +38163 i +38169. Ukoliko je broj drugih mobilnih operatora u Srbiji (+38160, +38161, +38164, +38165, +38166, +38167 ili +38168) prenet u mrežu Telenor Srbija, on neće biti obuhvaćen besplatnim pozivima u okviru Dnevne ili Nedeljne karte.


  USSD notifikacionom porukom se potvrđuje da vam je karta aktivirana, datum aktivacije kao i vrijeme važenja karte. Aktivacija roaming ponuda je moguća u zemlji ili u inostranstvu.